Математика панинен репетитор

Цена: 1200 тенге

Мектеп окушыларына математика, казак тили, физика пандеринен косымша сабак беремин, 2 жылдык тажирибем бар. Егер жана такырыпты тусинуге немесе уй тапсырмасын орындауга киналсаныз, онда сизге репетитордын комеги артык болмас...